Workshops: Art as a tool

Konst som verktyg

Konst är inte bara visuellt tilltalande, den utforskar även färg och form på ett djupare plan. Genom att utforska och utmana konventionella normer och regler kan konsten omforma begrepp, textur och form för att upptäcka nya perspektiv. Diskussion och reflektion kring konstverk ger ofta upphov till nya frågor, vilka i sin tur inte har ett, utan många svar. Genom att interagera med materialet, vare sig det handlar om diskussioner eller fysisk bearbetning, upptäcker vi nya aspekter av vår samtid och kan aktivt ta ställning till att antingen följa eller bryta med traditioner. För mig är det centralt att interagera och samarbeta med andra för att dela upplevelser och gemensamt utvecklas och utmana de rådande strukturerna i samhället. Konst som en metod för att belysa och bearbeta samhällsfrågor.

Workshops

I mitt konstnärskap spelar workshops en central roll, där konsten tjänar som ett medium för uttryck. Genom nyfikenhet som drivkraft skapar jag som workshopledare förutsättningar för deltagarna att utforska sina egna formspråk och uttryck. Visionen är att skapa en inkluderande miljö där allt är tillåtet och ingenting bedöms, där konsten får stå fri från rätt och fel och inte behöver ge några svar. Konst är frihet.

Pedagogisk modell

Under åren har jag samarbetat med många inspirerande kollegor och kontinuerligt byggt på min kunskapsbas, vilken jag dokumenterar och reflekterar över. Jag har utvecklat en egen pedagogisk modell för konstnärliga processer, baserad på folkhögskolemodellen och ett folkrörelseperspektiv. Vi lär oss av varandra och delar kunskapen oss emellan. Vikten ligger på att skapa en trygg miljö där alla vågar uttrycka sig och låta idéer ta plats, och därmed stärka individens förmåga att skapa och förstå material.

Blomskulpturer

Jag har utvecklat en unik metod där jag kombinerar lera och jord för att skapa blomskulpturer. Denna naturliga blandning är inte bara hållbar, den fungerar även som en odlingsgrund. Under workshops formar deltagarna sina egna skulpturer, som med tiden kan gå tillbaka till naturen och blomma upp. Detta skapar en bro mellan konst och natur och ger deltagarna möjlighet att följa en blommas livscykel från frö till blomma.

Måla din tröja

I denna populära workshop får deltagarna chansen att måla direkt på T-shirts. Detta förskjuter fokus från traditionell konst till ett mer personligt och användbart format. Varje deltagare får uttrycka sig fritt, och det färdiga plagget blir inte bara en tröja utan också ett personligt statement.

Graffiti, måla stort

Att arbeta med graffiti ger möjlighet att måla i stor skala, vilket är en ovant men befriande teknik för många. Deltagarna får prova på att arbeta med sprayburk, vilket kräver ett annorlunda förhållningssätt till detaljer och proportioner jämfört med mindre format.

Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar och artist talks där jag delar med mig av mina erfarenheter och projekt. Jag anpassar innehållet efter publikens behov, vare sig det är på en arbetsplats, ett seminarium, eller som en del av en paneldebatt. Min bredd av erfarenheter inom både konst och samhällsdebatter gör mig till en mångsidig och engagerande talare.

Filip Rahim Hansson