Biography

Välkommen till Filip Rahim Hanssons värld

Filip Rahim Hansson är inte bara en konstnär och klädmärkesgrundare, han är en visionär som strävar efter att utmana konstens och streetkulturens gränser. Hans konstnärliga resa började med en vilja att gestalta och skildra orättvisor genom socialistiska motiv, men har utvecklats till en mångsidig utforskning av glädje, humor och tillåtenhet.

Med en bakgrund präglad av gatukultur och skateboarding, integrerar Filip streetkulturens autenticitet och frihet i sitt konstnärskap och klädmärke. Han bryr sig inte om perfektion; det är det direkta och ibland ojämna som inspirerar honom mest. Genom sina verk, både på tavlor och ute på gatan, förmedlar han en känsla av frihet och lekfullhet.

Filip strävar inte efter att konkurrera i klädindustrin, utan snarare att skapa en plattform för gemenskap och delaktighet. Hans klädmärke, Filip Rahim Hansson, är mer än bara kläder – det är en källa till glädje och tillåtenhet, där andra konstnärer och kreativa personer välkomnas att delta och uttrycka sig fritt.

Vilka var några av dina tidiga influenser och inspirationskällor när det gäller konst och streetkultur?

Från unga år inspirerades jag starkt av konstnärer som utmanade normer och förväntningar, såsom Jean-Michel Basquiat och Keith Haring. Deras uttrycksfulla och direkta konstnärliga rörelser, tillsammans med mina egna erfarenheter från gatukulturen, formade verkligen min syn på konst och kreativitet.

Hur har din personliga bakgrund och livserfarenheter påverkat din konstnärliga vision och ditt skapande?

Min bakgrund och livserfarenheter har definitivt spelat en stor roll i mitt konstnärskap. Uppvuxen i en miljö präglad av ekonomiska och sociala utmaningar har gett mig en känsla av empati och en vilja att utforska orättvisor genom min konst. Samtidigt har mina egna personliga strider och triumfer inspirerat mig att utforska teman som glädje, frihet och tillåtenhet i mitt skapande.

Kan du berätta om ett specifikt ögonblick eller en händelse som starkt påverkade din konstnärliga resa och hur du ser på konst idag?

Filip Rahim Hansson: Ett specifikt ögonblick som verkligen påverkade mig var när jag för första gången målade en stor vägg ute på gatan. Den friheten och möjligheten att uttrycka mig på en offentlig plats var otroligt befriande och gav mig en ny syn på konstens potential. Sedan dess har jag fortsatt att utforska konstens gränser och dess roll i samhället, och idag ser jag konst som ett kraftfullt verktyg för förändring och uttryck.

Hur ser du på din roll som konstnär och klädmärkesgrundare i dagens samhälle och vad hoppas du kunna uppnå med ditt arbete?

Filip Rahim Hansson: Jag ser min roll som konstnär och klädmärkesgrundare som en möjlighet att påverka och inspirera människor på olika sätt. Genom min konst och mitt klädmärke vill jag skapa en plattform för självuttryck, gemenskap och förändring. Jag hoppas kunna bidra till att skapa en mer inkluderande och tillåtande värld där alla känner sig fria att vara sig själva och uttrycka sina kreativa visioner.

Material as well as contextual versatility are key for Rahim Hansson. Some of his work is on the playful side, some of it political, all joined under the artist’s vision that art is telling us what we don’t yet know. Through collaboration, his own gallery and social projects, Rahim Hansson spreads the idea that creativity has its own unique form of perfection, beyond common notions and societal conventions.

Material as well as contextual versatility are key for Rahim Hansson. Some of his work is on the playful side, some of it political, all joined under the artist’s vision that art is telling us what we don’t yet know. Through collaboration, his own gallery and social projects, Rahim Hansson spreads the idea that creativity has its own unique form of perfection, beyond common notions and societal conventions.

FRHFRH
FRH